КАНДИДАТ ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

English

 1. Я кандидата на роботу у ТОВ "ЛИФТ ЮКРЕЙН" (надалі – "Кандидат") і усвідомлюю, що ТОВ "ЛИФТ ЮКРЕЙН", з місцезнаходженням у м. Київ (Україна) (надалі – "Компанія") має необхідність накопичувати, зберігати та іншим чином обробляти певну інформацію про мене як Кандидата, що претендує на отримання роботи в Компанії, для здійснення прав та виконання обов'язків, пов'язаних із розглядом моєї заявки на роботу, а також для інших цілей, вказаних у "Політиці про обробку персональних даних" Компанії (надалі – "Політика"), включно, але не обмежуючись наступними цілями:

  1. Ідентифікувати, виявити та оцінити Кандидата на роботу;
  2. Визначити та перевірити кваліфікацію Кандидата на роботу;
  3. Оформити трудові відносини, якщо Кандидата прийнято;
  4. Обробляти інформацію про приналежність до певної групи у тій мірі, у якій це дозволено чи вимагається законодавством;
  5. Надавати Кандидату підтримку як користувачу при використанні ним Порталу (як визначено нижче);
  6. Здійснювати комунікацію із Кандидатом;
  7. Надсилати Кандидату повідомлення про нові вакансії, що відповідають його анкеті;
  8. Покращувати роботу Порталу та забезпечувати, щоб вміст Порталу був найефективніше донесений до Кандидата, враховуючи також пристрій, який використовується для доступу на Портал;
  9. Здійснювати управління Порталом та виконувати технічні функції, включно з усуненням багів, аналізом даних, тестуванням, дослідженнями, веденням статистики та оглядів, а також щоб забезпечувати безпеку та захист Порталу; та
  10. Розвивати Портал та вдосконалювати процес підбору персоналу.
 2. Персональні дані включають будь-які персональні дані, які надані особисто мною, або отримані з інших джерел, включаючи третіх осіб, у т.ч., із їх відгуків щодо моїх особистих та професійних якостей у зв’язку з моєю анкетою (заявкою) на роботу, або отримані під час рекрутингових заходів, а інші дані, що накопичені Компанією. Мої персональні дані, обробку яких може здійснювати Компанія відповідно до її Політики, можуть включати будь-які відомості чи сукупність відомостей про мене як фізичну особу, включно з персональними даними, обробка яких становить особливий ризик для моїх прав і свобод, включаючи, але не обмежуючись цим, такі відомості:

  1. Інформація про мене, яку я надаю, подаючи анкету (заявку) на роботу у Компанії на Порталі Кандидатів компанії "Лифт" (надалі – "Портал"), або які я повідомляю Компанії шляхом листування, по телефону, електронною поштою та будь-яким іншим способом. Така інформація включає інформацію, яку я надаю під час реєстрації на Порталі та його подальшого використання, зокрема, моє повне ім’я (П.І.Б.), контактну інформацію (номер телефону, адресу, адреси електронної пошти та ідентифікатори у мессенджерах), досвід роботи, освіту та кваліфікацію, наявність документів про право на роботу та проживання в Україні, та будь-яку іншу інформацію, яку я на власний розсуд зазначаю на Порталі або завантажую (наприклад, інформація, вказана у резюме (автобіографії)).
  2. Інформація від третіх осіб. Я розумію і цим даю свою вільну та безумовну згоду на те, що Компанія може отримувати інформацію про мене від третіх осіб (наприклад, про мою трудову біографію), включаючи тих, хто надали рекомендаційні листи чи інші відгуки про мене, , спеціалістів з підбору персоналу, організації, а також різноманітні платформи з пошуку роботи та підбору персоналу, що можуть надавати Компанії будь-яку наявну інформацію про мене відповідно до законодавства.
 3. Цим я надаю свою вільну та безумовну згоду Компанії на обробку моїх персональних даних, як наданих особисто мною Компанії, так і отриманих Компанією від третіх осіб чи з загальнодоступних джерел, з метою, вказаною у Політиці Компанії і цій Згоді на обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись цим, наступне: обробка (в тому числі збирання, зберігання, використання, адаптування, розкриття, блокування, знищення, передача третім особам тощо), в тому числі персональних даних, обробка яких становить особливий ризик для моїх прав і свобод, включаючи передачу іноземним особам, що знаходяться у будь-яких країнах світу, включаючи такі, що не гарантують належний рівень захисту персональних даних порівняно з вимогами законодавства України, отриманих Компанією у будь-який час та будь-яким чином у зв'язку з обробкою моєї анкети (заявки) на роботу, а також виконанням цілей, зазначених у Політиці Компанії та цій Згоді.

 4. Мої персональні дані будуть оновлюватись Компанією згідно з наданою мною інформацією. У мене є право доступу до моїх персональних даних і право вимагати їх виправлення, якщо наявні дані неправильні. Про порядок доступу та/або виправлення моїх персональних даних можна дізнатися у відділі кадрів, у Директора Компанії, або безпосередньо на Порталі.

 5. Компанія вживатиме всі розумно можливі заходи для обмеження втручання в моє особисте і сімейне життя у зв’язку із обробкою моїх персональних даних, що наявні у Компанії.

 6. Я надаю цю Згоду на обробку моїх персональних даних на весь термін, протягом якого Компанія зобов’язана здійснювати обробку певних персональних даних відповідно до чинного законодавства України та/або інших відповідних країн, а також умов Політики Компанії.

 7. Я також надаю цю згоду на передачу Компанією моїх персональних даних третім особам, як це може бути потрібно на думку Компанії, як зазначено у Політиці Компанії, включаючи передачу іноземним особам, що знаходяться у будь-яких країнах світу, включаючи такі, що не гарантують належний рівень захисту персональних даних порівняно з вимогами законодавства України, у тому числі: (і) у межах корпоративної групи компанії "Лифт", включно підприємствам, партнерам та афілійованим компаніям, що належать до групи компанії "Лифт"; (іі) постачальникам послуг, що забезпечують функціонування Порталу, що використовується Компанією для збору та обробки моїх персональних даних, а також іншим постачальникам послуг, що надають Компанії послуги та інструменти, пов’язані з управлінням процесом підбору персоналу та найму, включно юристам та іншим консультантам, підрядникам та постачальникам послуг Компанії та/або афілійованих компаній, що належать до групи компанії "Лифт" (включаючи, без обмежень, постачальникам інформаційних технологій і т. ін.); (ііі) особам, що надали рекомендації мені як Кандидату, моїм попереднім роботодавцям та іншим організаціям; (iv) регуляторним органам, судам, податковим та правоохоронним органам, включно у ході судових процесів, іншим органам та юридичним особам, якщо Компанія зобов'язана здійснювати таку передачу даних відповідно до закону; (v) іншим отримувачам, якщо цього вимагає закон, за умови, що такі отримувачі забезпечать належний захист моїх персональних даних від недозволеного використання та поширення, а також за умови здійснення такої передачі відповідно до мети та згідно з вимогами законодавства України про захист персональних даних. Передача Компанією моїх персональних даних вищевказаним третім особам (в тому числі, передача моїх персональних даних у будь-які інші країни світу) не потребує моєї окремої згоди чи надання мені окремих повідомлень про кожен випадок такої передачі.

 8. Я встановлюю наступний порядок відкликання цієї згоди: за моєю особистою письмовою заявою з моїм особистим підписом. Якщо я здійснюю таке відкликання, Компанія може продовжувати обробку моїх персональних даних у тій мірі, наскільки це потрібно для виконання встановлених законодавством обов’язків, та для здійснення або захисту прав Компанії та/або третіх осіб, включаючи як це може бути необхідно для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги.